Cena s DPH (20 %): od  1,38 - 1,80 € / m2

Cena bez DPH:  od 1,15 - 1,5 € / m 2

 

Do 300 m2 = 1,8 eur s DPH/m2

Nad 300 m2 = 1,75 eur s DPH/m2

Nad 500 m2 = 1,65 eur s DPH/m2

Nad 1000 m2 = 1,63 eur s DPH/m2

Nad 2000 m2 = 1,5 eur s DPH/m2

Nad 2500 m2 na vyžiadanie

Detekčná elektricky vodivá vrstva pre iskrové skúšky - perforovaná

CONTROFOIL - membrána s najlepšou elektrickou vodivosťou v porovnaní s geotextíliami, ktoré v cenovo dostupnom riešení obsahujú iba minimálne množstvo elektricky vodivých vlákien.

CONTROFOIL - určený pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Zabezpečuje dokonalé podmienky pre iskrové skúšky HVET. Používa sa v jednoplášťových plochých strechách.

INOVÁcia v stavebníctve

Inovácie sú pre pokrok nevyhnuté. Aj zemeguľa sa stále točí. Preto ani my nespíme.

Dobrá inovácia je tá, ktorá posúva naše možnosti

a odstraňuje naše starosti.

TESNÁ

STRECHA

CONTROFOIL - detekčná fólia

a iskrová skúška s naším iskrovým prístrojom

„CONTROFOIL DETECTOR“ odhalia aj tie najmenšie netesnosti hydroizolácie a povlakovej krytiny strechy.

NajlepŠia

elektrická vodivosŤ 

CONTROFOIL má oproti iným vodivým materiálom najlepšiu elektrickú vodivosť. Syntetické vodivé geotextílie majú vysoký elektrikcý odpor.

difúzne otvorená

CONTROFOIL je perforovaný a teda difúzne otvorený. Každá rolka obsahuje cca 2700 ks mikroperforácií.

© 2019 by EPISS