Aké typy krytín plochých striech je možné kontrolovať?


CONTROFOIL DETECTOR je určený pre iskrové skúšky striech, ktoré majú povlakovú krytinu z elektricky nevodivého materiálu ako je fólia na báze mPVC a asfaltované pasy. Detector nemôže byť použity pre meranie elektricky vodívých povlakových krytín ako sú EPDM fólie a niektoré typy TPO a FPO fólií.
Aké sú základné podmienky pre fungovanie iskrovej skúšky s prístrojom CONTROFOIL DETECTOR?


Základné podmienky sú nasledovné:

  1. Prístroj musí byť správne zapojený
  2. Povrch kontrolovanej povlakovej krytiny / hydroizolácie musí byť suchý a čistý
  3. Kontrolovaná povlaková krytina / hydroizolácia musí byť elektricky nevodivá
  4. Podklad pod testovanou krytinou musí byť elektricky vodivý (detekčná vrstva CONTROFOIL)
Ako prebieha iskrová skúška?


Počas iskrovej skúšky je testovacia elektróda/metla ťahaná alebo tlačená po testovanom povrchu s rýchlosťou bežnej chôdze. Testovaním musí byť skontrolovaná celá plocha. Netesnosť je signalizovaná iskrením, zvukom iskrenia a zvukovým signálom z prístroja. Identifikované je len porušenie, kde bola elektróda/metla prítomná.
Ako kontrolovať vzájomné spoje povlakovej krytiny?


Iskrový prístoj je schopný odhaliť netesný spoj ak je v ňom prítomná voda/vlhkosť pre vedenie signalizačnej iskry. Suché preloženie povlakovej krytiny nemá elektricky vodivé médium. Odporúčame vždy všetky vzájomné spoje skontrolovať skúšobnou ihlou (háčikom).
Prečo prístroj indikuje poruchy vo vzájomných spojoch?


Ak bol mokrý povrch krytiny pred meraním vysušený mohla na povrchu krytiny vo vzájomných spojoch ostať vlhkosť. Je nutné zabezpečiť suchý testovaný povrch.
Ako zabezpečiť suchý povrch pre meranie?


Meranie nevykonávať v ranných hodinách, keď je povrch krytiny orosený. Povrch zbaviť vlhkosti stierkou na mokré povrchy. Vzájomné spoje v tvare T utrieť handrou.
Prístroj indikuje netesnosť pri každom dotyku s krytinou.


1. Overiť či nie je krytina elektricky vodivá (niektoré typy TPO a FPO fólií, EPDM fólia) 2. Ubezpečiť sa, že povrch testovanej krytiny je suchý 3. Skontrolovať uzemňovací kábel a jeho pripojenie (porušenie koncovky) 4. Použiť menšiu kontaktnú plochu elektródy