Cena s DPH (20 %): 4 188,00 €

Cena bez DPH: 3 490,00 € 

Iskrový detekčný prístroj s napätím 1,0 - 30 kV pre kontrolu

tesnosti nevodivých povlakových krytín a hydroizolácií

  • Ľahko prenosný a kompaktný

  • Cenovo najdostupnejší na trhu

  • Pre každého strechára

  • Skutočne ľahký 

  • Jednoduchý na použitie a určený pre bežného užívateľa

  • Vizuálny a zvukový alarm odhalenej netesnosti

  • Pripravený na meranie s obsahom kvalitných batérií

  • Vyberacie a meniteľné batérie

CONTROFOIL DETECTOR je vyrobený v súlade s normami

ISO 29601, ISO 2746, NACE SP0274

NACE SP0188 a NACE SP0490.

OPIS ZARIADENIA
TECHNICKÁ
ŠPECIFIKÁCIA
OBSAH
BALENIA
OBSLUHA ZARIADENIA

© 2019 by EPISS