1. krok

Zabudujte detekčnú fóliu so vzájomnými presahmi. Odporúčaná súvislá dĺžka je 25 m.

Vzájomné spoje nie je potrebné lepiť hliníkovou páskou.

2. krok

Dokončite hydroizolačnú vrstvu z mPVC fólie. 

Pripojte iskrový prístroj CONTROFOIL DETECTOR ku kovovej časti oplechovania.

Koncovka sa musí dotýkať spodnej nepoplastovanej časti okapného plechu.

© 2019 by EPISS